เทิดพระคุณสุนทรภู่ โดยนักเรียนชั้นม.6/6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เทิดพระคุณสุนทรภู่

วันกำเนิดแก้วกวีศรีสยาม       เลื่องลือนาม “สุนทรภู่” ครูอักษร

บทเล่าเรียนเขียนอ่านวิชากลอน        อนุสรณ์ชนชาติไทยไทยชื่นชม

ทั้งภาษิตสอนใจคนรุ่นนี้            ก็เป็นที่กล่าวขานว่าเหมาะสม

ด้วยบ้านเมืองแปลเปลี่ยนตามนิยม      ช่วยอบรมจรรยามรรยาทไทย

กาลพ้นผ่านานเพียงใดยังประสบ ได้พานพบอยู่ทุกยุคสมัย

ทั้งขุนแผนแสนสะท้านพระอภัย        นิราศไกลรักเรียงร้อย…เรื่องกาพย์

จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้ว            คารมแก้วตราตรึงจิตไม่เหือดหาย

วรรณคดีมีชีวิตมิวางวาย            เราทั้งหลายเทิดพระคุณสุนทรจารย์

แม้นถ้ามองต่อไปภายภาคหน้า        ไทยถ้วนหล้าร่วมรักษาช่วยสืบสาน

บทประพันธ์ให้อยู่ยั่งยืนนาน          ให้กล่าวขานทั่วทุกทิศท้องถิ่นเทอญ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s