ตราไปรษณียากรที่ระลึก

บทความภาษาอังกฤษ

ตราไปรษณียากรที่ระลึก พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

The Celebration on the Auspicious Occasion of  His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December Commemorative Stamps

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ปณท ได้จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกจำนวน 3 ชุด ภายใต้หัวข้อ “สัตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา” โดยการนำตัวเลย 7 ซึ่งตรงกับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ มาเป็นจุดเด่นในการออกแบบโดยตราไปรษณียากรทั้ง 3 ชุดจะจัดพิมพ์เป็นตราไปรษณียากรที่มีรอยปรุ 7 เหลี่ยม ซึ่งเป็นครั้งแรกของตราไปรษณียากรไทยที่จัดพิมพ์ตราไปรษณียากรแบบ 7 เหลี่ยม สำหรับตราไปรษณียากรทั้ง 3 ชุดประกอบด้วย

On the auspicious occasion of His Majesty the King’s 7 th Cycle Birthday Anniversary on 5th December 2011, Thailand Post has issued three series of commemorative stamps under the theme of “Sattamahamongkhol Bhumibol Maharaja”. Number  7 in the 7th cycle anniversary was chosen as the principal theme of the stamp designs. All three series of stamps will be in heptagon shape. it is the first time that any stamp is issued in this shape 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s