การแสดงความเป็นไปได้

 การแสดงความเป็นไปได้
 
1.Possible เป็นคำคุณศัพท์ “เป็นไปได้”ถ้าเราจะบอกว่า “เป็นไปได้ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” 

โครงสร้าง : It  is possible to + กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่เปลี่ยนรูป (infinitive)

verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันรูปตามประธานตัวใด

  • It is possible to be there on time.

เป็นไปได้ที่จะไปถึงที่นั่นตรงเวลา

(สำนวน be on time คือ มาถึงที่หมายตรงเวลาครับ)

  • It is possible to go ahead with this plan.

เป็นไปได้ที่จะเดินหน้าใช้แผนนี้ต่อไป

โครงสร้าง : A make B possible

หมายถึง A ทำให้ B เป็นไปได้ขึ้นมา

  • The large budget made this operation possible

งบประมาณมหาศาลทำให้การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นได้

  • A spacecraft makes space exploration possible
            ยานอวกาศทำให้การสำรวจอวกาศเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
2. Viable แปลว่า “สามารถทำได้ ซึ่งใช้การได้ ซึ่งพัฒนาได้”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s